فعالیت وب سایت irantravel24 زیرنظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شرکت آریا سیاحت توس می باشد.