امکانات هتل آپارتمان ماریشان مشهد

مشاهده همه امکانات

کافی شاپ
رستوران
اینترنت
لابی
اسانسور
نمازخانه

آدرس هتل آپارتمان ماریشان مشهد :

مشهد، خیابان امام رضا امام رضا ۵-چهنو6

درباره هتل آپارتمان ماریشان مشهد

از تاریخ چهارشنبه 9 اسفند 1402
به مدت 1 شب(پنجشنبه 10 اسفند 1402)

از تاریخ: چهارشنبه 9 اسفند 1402

به مدت : 1 شب(پنجشنبه 10 اسفند 1402)

اتاق دوتخته (صبحانه) هتل آپارتمان ماریشان مشهد

تعداد نفر اضافه ۲ نفر
سرویس اتاق صبحانه
تخت اضافه ندارد تخت اضافه

قیمت برای 1 شب

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

تعداد اتاق

نوع تخت : ۲تخت | سرویس اضافه: ندارد

۹ اسفند
چهارشنبه
استعلام قیمت
۱۰ اسفند
پنجشنبه
استعلام قیمت
۱۱ اسفند
جمعه
استعلام قیمت
۱۲ اسفند
شنبه
استعلام قیمت
۱۳ اسفند
یکشنبه
استعلام قیمت
۱۴ اسفند
دوشنبه
استعلام قیمت
۱۵ اسفند
سه شنبه
استعلام قیمت
۱۶ اسفند
چهارشنبه
استعلام قیمت
۱۷ اسفند
پنجشنبه
استعلام قیمت

امکانات اختصاصی اتاق

حمام
سرویس بهداشتی فرنگی
یخچال
تلوزیون در اتاق
%۳۴ تخفیف

اتاق دوتخته (فولبرد انتخابی) هتل آپارتمان ماریشان مشهد

تعداد نفر اضافه ۲ نفر
سرویس اتاق صبحانه، ناهار و شام
تخت اضافه ندارد تخت اضافه

قیمت برای 1 شب

۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

۸۰۰,۰۰۰

 تومان

تعداد اتاق

نوع تخت : ۲تخت | سرویس اضافه:

۹ اسفند
چهارشنبه
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ اسفند
پنجشنبه
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ اسفند
جمعه
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ اسفند
شنبه
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ اسفند
یکشنبه
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ اسفند
دوشنبه
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ اسفند
سه شنبه
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ اسفند
چهارشنبه
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ اسفند
پنجشنبه
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان

امکانات اختصاصی اتاق

حمام
سرویس بهداشتی فرنگی
یخچال
تلوزیون در اتاق

اتاق سه تخته (صبحانه) هتل آپارتمان ماریشان مشهد

تعداد نفر اضافه ۳ نفر
سرویس اتاق صبحانه
تخت اضافه ندارد تخت اضافه

قیمت برای 1 شب

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

تعداد اتاق

نوع تخت : ۳تخت | سرویس اضافه: ندارد

۹ اسفند
چهارشنبه
استعلام قیمت
۱۰ اسفند
پنجشنبه
استعلام قیمت
۱۱ اسفند
جمعه
استعلام قیمت
۱۲ اسفند
شنبه
استعلام قیمت
۱۳ اسفند
یکشنبه
استعلام قیمت
۱۴ اسفند
دوشنبه
استعلام قیمت
۱۵ اسفند
سه شنبه
استعلام قیمت
۱۶ اسفند
چهارشنبه
استعلام قیمت
۱۷ اسفند
پنجشنبه
استعلام قیمت

امکانات اختصاصی اتاق

حمام
سرویس بهداشتی فرنگی
یخچال
تلوزیون در اتاق
%۳۰ تخفیف

اتاق سه تخته (فولبرد انتخابی) هتل آپارتمان ماریشان مشهد

تعداد نفر اضافه ۳ نفر
سرویس اتاق صبحانه، ناهار و شام
تخت اضافه ندارد تخت اضافه

قیمت برای 1 شب

۱,۷۰۰,۰۰۰  تومان

۱,۲۰۰,۰۰۰

 تومان

تعداد اتاق

نوع تخت : ۳تخت | سرویس اضافه:

۹ اسفند
چهارشنبه
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ اسفند
پنجشنبه
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ اسفند
جمعه
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ اسفند
شنبه
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ اسفند
یکشنبه
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ اسفند
دوشنبه
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ اسفند
سه شنبه
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ اسفند
چهارشنبه
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ اسفند
پنجشنبه
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

امکانات اختصاصی اتاق

حمام
سرویس بهداشتی فرنگی
یخچال
تلوزیون در اتاق

اتاق چهارتخته (صبحانه) هتل آپارتمان ماریشان مشهد

تعداد نفر اضافه ۴ نفر
سرویس اتاق صبحانه
تخت اضافه ندارد تخت اضافه

قیمت برای 1 شب

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

تعداد اتاق

نوع تخت : ۱تخت دبل ۲تخت سینگل | سرویس اضافه: ندارد

۹ اسفند
چهارشنبه
استعلام قیمت
۱۰ اسفند
پنجشنبه
استعلام قیمت
۱۱ اسفند
جمعه
استعلام قیمت
۱۲ اسفند
شنبه
استعلام قیمت
۱۳ اسفند
یکشنبه
استعلام قیمت
۱۴ اسفند
دوشنبه
استعلام قیمت
۱۵ اسفند
سه شنبه
استعلام قیمت
۱۶ اسفند
چهارشنبه
استعلام قیمت
۱۷ اسفند
پنجشنبه
استعلام قیمت

امکانات اختصاصی اتاق

حمام
سرویس بهداشتی فرنگی
یخچال
تلوزیون در اتاق
%۳۶ تخفیف

اتاق چهارتخته (فولبرد انتخابی) هتل آپارتمان ماریشان مشهد

تعداد نفر اضافه ۴ نفر
سرویس اتاق صبحانه، ناهار و شام
تخت اضافه ندارد تخت اضافه

قیمت برای 1 شب

۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

۱,۶۰۰,۰۰۰

 تومان

تعداد اتاق

نوع تخت : ۱تخت دبل ۲تخت سینگل | سرویس اضافه: ندارد

۹ اسفند
چهارشنبه
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ اسفند
پنجشنبه
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ اسفند
جمعه
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ اسفند
شنبه
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ اسفند
یکشنبه
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ اسفند
دوشنبه
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ اسفند
سه شنبه
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ اسفند
چهارشنبه
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ اسفند
پنجشنبه
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان